pl / en

Nasza Kadra

Dysponujemy szeroką kadrą pedagogiczą. 

Nasze Alfabeciaki są pod stałą opieką wykwalifikowanych nauczycieli. Prowadzimy obserwację psychologiczną , pedagogiczną i logopedyczną stale kontrolując rozwój dziecka na każdym etapie.

Alfabetowe Panie pracują z pasją i powołaniem do swojego zawodu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas indywidulnych konsultacji. 

 

 

mgr Sylwestra Wianecka

DYREKTOR PLACÓWKI 

Oligofrenopedagog
Logopeda (logorytmika)
Pedagog specjalny
Terapeuta SI
Terapeuta behawioralny
Terapeuta ręki
Chromoterapeuta
Rewalidator i terapeuta dziecka z autyzmem i ZA
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Specjalista ds. polityki oświatowej i zrządzania oświatą

 

Terapeuta Metody Krakowskiej:

 • Przykłady oddziaływań terapeutycznych w sytuacji różnych zakłóceń i zaburzeń rozwoju (choroby genetyczne, ZA, autyzm – ASD)
 • Terapia Neurobiologiczna
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 • Terapia dzieci z zespołem Downa – wykorzystanie MTG i gestów wizualizacyjnych
 • Dziennik wydarzeń w stymulacji i terapii
 • Rozwój struktur mózgu, teoria podwójnego dziedziczenia i jej korelacje z terapią neurobiologiczną. Badania in vitro, in vivo
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia
 • Rozwój i stymulacja rozwoju dziecka w pierwszym roku życia
 • Praca z dzieckiem autystycznym. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi
 • Test SON-R 2,5-7 – badanie i interpretacja wyników
 • Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych 
 • Metody wywoływania głosek
 • Diagnoza i terapia wad wymowy
 • Badanie dominacji stronnej.
 • Wpływ lewouszności, lewooczności, leworęczności, lewonożności i lateralizacji skrzyżowanej na uczenie się
   

mgr Patrycja Szatkowska

WYCHOWAWCA GRUPY "STARSZAKI" 

 

DZIEŃ DOBRY ! 

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z dodatkową specjalizacją - terapia pedagogiczna. Studia magisterskie odbyłam na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku pedagogika wczesnoszkolna. W Przedszkolu Alfabet pracuję od 5 lat jako nauczyciel – wychowawca spełniając się zawodowo. W pracy dążę do bycia nauczycielem kreatywnym, organizującym warunki, które zapewnią wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci.

Prywatnie lubię zatracić się w dobrej literaturze. Moją pasją jest taniec oraz gra na pianinie.

Gwarantuję przygotowanie  Państwa dzieci do kolejnego etapu edukacyjnego.

 


mgr Anna Golińska

WYCHOWAWCA GRUPY "ŚREDNIAKI"

 • Studia magisterskie – Uniwersytet Gdański

Kierunek: Geografia

Specjalizacja: nauczycielska

 • Studia podyplomowe – Uniwersytet Gdański

Kierunek: Pedagogika

Specjalizacja: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Zainteresowania:

rysunek, rękodzieło, film, techniki makramy, książka


mgr Karolina Zwiefka

WYCHOWAWCA GRUPY " ŚREDNIAKI"

 

WITAM !!

Z wykształcenia jestem pedagogiem oraz animatorem i organizatorem działalności teatralnej. Studia licencjackie ukończyłam na kierunku Wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim. Studia magisterskie odbyłam w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni na kierunku    pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień. Na tej samej uczelni ukończyłam również studia podyplmowe w zakresie edukacji artystycznej z opieką nad dzieckiem. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję oraz wnosi do mojego życia zawodowego i prywatnego wiele radości. Podczas prowadzenia zajęć z moimi podopiecznymi staram się dbać o ciepłą i bezpieczną atmosferę, która umożliwi dzieciom swobodne przyswajanie wiedzy oraz zachęci do otwartego wyrażania swoich opinii, spostrzeżeń i emocji.

W NASZEJ GRUPIE POZNAMY ŚWIAT PEŁEN PRZYGÓD !!


Kamila Licbarska

WYCHOWAWCA W GRUPIE " MALUSZKI"

 

WITAM SERDECZNIE !! 

Odkąd pamiętam zawsze chciałam pracować z dziećmi. Prace z najmłodszymi  zaczęłam 5 lat temu, od tego momentu wiedziałam ,że jest to praca w której czuje się najlepiej. W pracy z dziećmi stawiam na to aby każde czuło się szczęśliwie i bezpiecznie. Czas wolny lubię spędzać aktywnie, moimi zainteresowaniami są podróże i sport. 

 Serdecznie zapraszam Pańswa dzieci do swojej grupy !!   

 

 


mgr Weronika Wianecka

LOGOPEDA

Oligofrenopedagogika
Pedagog specjalny dla osób z autystycznego spektrum autyzmu
Terapeuta SI
Terapeuta behawioralny
Terapeuta ręki
Rewalidator i terapeuta dziecka z autyzmem i ZA


Terapeuta Metody Krakowskiej :

 • Przykłady oddziaływań terapeutycznych w sytuacji różnych zakłóceń i zaburzeń rozwoju (choroby genetyczne, ZA, autyzm – ASD)
 • Terapia Neurobiologiczna
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 • Terapia dzieci z zespołem Downa – wykorzystanie MTG i gestów wizualizacyjnych
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia
 • Rozwój i stymulacja rozwoju dziecka w pierwszym roku życia
 • Praca z dzieckiem autystycznym. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi
 • Test SON-R 2,5-7 – badanie i interpretacja wyników
 • Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych 
 • Metody wywoływania głosek
 • Diagnoza i terapia wad wymowy
 • Badanie dominacji stronnej
 • Wpływ lewouszności, lewooczności, leworęczności, lewonożności i lateralizacji skrzyżowanej na uczenie się