pl / en

Własny plac zabaw

Jedą  z najważniejszych rzeczy przy wyborze placówki edukacyjnej dla dziecka jest zwrócenie uwagi czy placówka posiada 

własny plac zabaw. Nasze Alfabeciaki mają do  dyspozycji własny plac zabaw wyposażony w certifikowany sprzęt.

Codzienna aktywność ruchowa jest niezbędna do prawidłowego rozwoju dziecka, a więc do zobaczenia na wspólnej zabawie w ALFABECIE!!