pl / en

Therapy

Oferta dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi...

Do naszego przedszkola przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na wniosek rodziców.
 
 
Zapraszamy również rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci.


Poprzez integrację dzieci:

 • uczą się wspólnego funkcjonowania i zabawy,
 • uczą się wrażliwości na potrzeby innych,
 • dzielą się swoimi zasobami emocjonalnymi i poznawczymi,
 • uczą się szacunku i zrozumienia do przejawianych trudności swojego kolegi czy koleżanki,
 • uczą się akceptacji własnych trudności,
 • uczą się cieszyć z sukcesów innych oraz dzielić się własnymi sukcesami,
 • uczą się radzenia sobie z emocjami,
 • uczą się patrzeć na różnorodność jako wartość.
We provide:

Interdyscyplinarność naszego zespołu pozwala nam szeroko patrzeć na funkcje naszego przedszkola i ustalać działania diagnostyczne, profilaktyczne oraz terapeutyczne. Wszystkie zajęcia dostosowane są indywidualnie do potrzeb dziecka

The specialists
in our team include:
 • oligofrenopedagog,
 • terapeuta SI
 • psycholog,
 • logopeda,
 • terapeuta ZA
Therapeutic activities

Interdyscyplinarność naszego zespołu pozwala nam szeroko patrzeć na funkcje naszego przedszkola i ustalać działania diagnostyczne, profilaktyczne oraz terapeutyczne. Wszystkie zajęcia dostosowane są indywidualnie do potrzeb dziecka

Corrective and movement exercises

Ruch jest naturalnym i potrzebnym elementem ludzkiego życia. Szczególne znaczenie ma w sytuacji dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Ćwiczenia korekcyjne stanowi kluczową rolę we wspomaganiu. Wczesne podjęcie działań terapeutycznych stanowi jeden z podstawowych warunków skuteczności.

Proces wspomagania jest dostosowany indywidualnie do każdego dziecka . Jego celem jest wydobycie potencjału rozwojowego dziecka, aby było samodzielne, godnie żyło i żeby mogło się odnaleźć w społeczeństwie.

Krakow method

Metoda Krakowska® profesor Jagody Cieszyńskiej ma na celu rozwijać funkcje poznawcze dzieci dotkniętych autyzmem, z zaburzeniami genetycznymi oraz rozwojowymi. Jej głównym założeniem jest wykorzystywanie biologicznych uwarunkowań rozwojowych, które są podstawą rozwoju poznawczego każdego dziecka.

Speech therapy

Terapia logopedyczna polega na stymulowaniu prawidłowego rozwoju zdolności werbalnych, oraz korygowaniu wad wymowy u dziecka. Dzięki tej terapii dziecko zwiększa sprawność narządów artykulacyjnych, rozwija zdolności oddechowe i fonacyjne. Terapia skupia się także na poprawie słuchu fonetycznego, oraz zwiększeniu zdolności artykulacyjnych  i rozumieniu mowy. Terapia dostosowana jest do trudności jakie występują u dziecka, oraz do jego indywidualnych możliwości i predyspozycji.

Nasi logopedzi pracują w oparciu o Metodę Krakowską

Logarithmic

Są to zajęcia rytmiczno- muzyczne wspierające, rozwój mowy

AI therapy

(Sensory Integration)- to proces organizujący docierające do mózgu informacje płynące z ciała i środowiska. W procesie tym mózg rozpoznaje, segreguje, interpretuje i unifikuje te informacje tak by mogły być użyte w reakcji na wymagania płynące z otoczenia w celowym działaniu.

Terapia Integracji Sensorycznej umożliwia dziecku, rozwijanie zdolności do rozumienia i podporządkowywania bodźców, oraz wszelkich informacji, napływających  do niego zarówno z otoczenia, jak i z własnego ciała, poprzez zmysły. Dzięki terapii SI dziecko zaczyna rozumieć, na jakich zasadach funkcjonuje świat, w którym żyje  oraz poznaje sens docierających do niego bodźców.

Hippotherapy

Jest to rodzaj rehabilitacji ruchowej, której podstawowym elementem jest kontakt z koniem. Hipoterapia oddziałuje na dziecko jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i  społecznie. Celem tej terapii jest zwiększenie poczucia własnej wartości, rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych, zapewnienie dziecku kontaktu z przyrodą, doskonalenie równowagi, rozwijanie orientacji w przestrzeni, oraz rozwijanie poczucia rytmu.

Dog therapy

Dogoterapia to inaczej terapia z psem. Jest skuteczną formą wpierającą proces rehabilitacji, edukacji  i rozwoju dziecka. Psy biorące udział w dogoterapii są starannie wyselekcjonowane i wyszkolone. Dzięki obcowaniu z psem dziecko rozwija pewność siebie i wychodzi naprzeciw lękom. Towarzystwo psów wpływa na przełamywanie strachu i nieśmiałości, ponieważ ich łagodne usposobienie pozwala poczuć się  komfortowo i bezpiecznie.

Pedagogical therapy

To szereg specjalistycznych oddziaływań na dziecko. Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju, poprzez zbudowanie wiary we własne siły. W terapii pedagogicznej, zespół składający się z odpowiednich terapeutów, opracowuje dla dziecka indywidualny program, dostosowany do jego potrzeb i możliwości, a praca polega na kompleksowym podejściu do występujących zaburzeń i trudności.

Hand therapy

Terapia ręki ma na celu usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów ręki, dłoni    i palców. Terapia uczy dziecko cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Wszelkie zabawy manipulacyjne i motoryczne wpływają na poprawę koordynacji wzrokowo ruchowej, pomagają wypracować prawidłowy chwyt ręki, pozwalają przygotować do nauki pisania.

Chromotherapy

Chromoterapia to inaczej leczenie kolorami, które opiera się na założeniu odmiennego działania każdej z siedmiu barw, na jakie rozszczepia się światło widzialne.  Każda barwa jest falą elektromagnetyczną o określonej długości - jej fale tylko w 20% rejestruje nerw wzrokowy, przekazując do mózgu, a pozostałe 80% drgań przejmują komórki skóry, które przekazują te drgania także do mózgu. Stamtąd bodźce są przekazywane do narządów wewnętrznych.

 

Poszczególnym kolorom przypisywane są osobne właściwości:

czerwony - dodaje energii fizycznej, wspomaga krążenie krwi i syntezę hemoglobiny, przeciwdziała anemii. Ten kolor jest środkiem na problemy wywołane zimnem, takie jak: dreszcze, reumatyzm, zaburzenia żylno – mięśniowe.

Przeciwwskazania: nadciśnienie, gorączka, zaburzenia umysłowe.

pomarańczowy- działa na tarczycę, pomaga eliminować zapasy tłuszczu, działa przeciwskurczowo, jest zalecany przy bólach żylno-mięśniowych i lędźwiowych. Przyczynia się do leczenia chronicznych katarów, astmy i alergii. Reguluje poziom wapnia, wpływa na poziom optymizmu i współżycie płciowe.

Przeciwwskazania: migreny, bóle żołądka, wymioty

żółty – pobudza nerwy i mózg, ułatwia trawienie i wydalanie, wspomaga oczyszczanie wątroby i wydalanie żółci. Zwalcza migreny i bóle głowy.

Przeciwwskazania: anemia, alergie, stany lękowe

zielony – uspakaja fizycznie i psychicznie dodaje równowagi i harmonii, oczyszcza krew i zapobiega nadmiernej fermentacji w jelitach. Zalecany w leczeniu alkoholizmu.

Przeciwwskazania: anemia, alergie, stany lękowe

niebieski - uśmierza stany zapalne zębów i oczu, oparzenia i bóle głowy. Łagodzi stany maniakalno-depresyjne, nadciśnienie, kolkę, rozwolnienie.

Przeciwwskazania: bezsenność depresje, dreszcze, katar

indygo- oczyszcza krew, poprawia pracę mięśni, spowalnia rytm oddychania

Przeciwwskazania: zaburzenia w funkcjonowaniu tarczycy

fioletowy- pobudza apetyt i rytm serca, łagodzi odznaki demencji, gniewu czy nerwowej irytacji. To promieniowanie wzmacnia system odpornościowy i obronny organizmu. Pomaga eliminować toksyny, przeciwdziała niestrawnością zaburzeniom reumatycznym, suchemu kaszlowi i astmie.

Przeciwwskazania: depresja i paraliż

Fairy-tale therapy

Bajkoterapia to wykorzystywanie bajek oraz baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych, oraz relaksacyjnych. Poprzez bajki i baśnie dziecko w prosty i przyjemny sposób poznaje kulturę, obyczaje, historię. Bajkoterapia pozwala także na przybliżenie i zrozumienie, otaczającego świata. Odpowiednio dobrane bajki i baśnie, wyzwalają u dziecka różnego rodzaju emocje, pozwalają odreagować napięcia, dzięki czemu przedszkolak może spojrzeć na problemy z innej strony.

Socialization of the child in the field

Socjalizacja dziecka w terenie polega na włączaniu w różnego rodzaju sytuacje społeczne, co pozwala na przygotowanie dziecka do życia w otaczającym go społeczeństwie, oraz do pełnienia różnorodnych ról społecznych. Przed dzieckiem stawiane są nowe zadania oraz doświadczenia, które pozwalają przygotować się do dorosłego życia, oraz rozwijają umiejętność pokonywania trudności. Dziecko ma możliwość uczestnictwa w różnorodnych wycieczkach, wyjazdach, oraz imprezach okolicznościowych, co pozwala na lepsze poznanie otaczającego świata.

Music therapy

Muzykoterapia to forma psychoterapii, która wykorzystuje muzykę jako środek stymulujący rozwój dziecka i korygujący zachowanie. Wśród elementów składowych muzyki rozróżniamy melodię, rytm, puls, określoną barwę dźwięków i stopień ich głośności. Muzyka jest motywatorem, który powoduje, że dzieci chętniej poddają się różnym oddziaływaniom terapeutycznym. Muzykoterapia jest jednym z elementów terapii kompleksowej, której celami są: ukierunkowanie ruchu, wyrobienie koncentracji uwagi, pamięci, wyobraźni, wyrobienie orientacji czasoprzestrzennej, samoregulacji psychoruchowej, przytłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, doskonalenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań życiowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka, a także rozbudzenie wrażliwości estetycznej.

Activities with a psychologist

Terapia psychologiczna ma określone konkretne cele, które mają pomóc najmłodszym w poradzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. W zależności od potrzeb mogą to być:

 • wspieranie umiejętności dziecka i budowanie w nim poczucia pewności siebie,
 • rozwój kompetencji społecznych, przejawiających się w relacjach z koleżankami i kolegami z rówieśnikami
 • pomoc w zrozumieniu sytuacji szczególnie trudnych dla każdego, a szczególnie młodego człowieka.
 • stymulowanie rozwoju poznawczego oraz emocjonalnego.